Ovo "Prihvatanje uslova korišćenja", postavlja propise između Vas i nas pod kojima možete pristupiti našoj web sadržaju- website-u. Ovi propisi se odnose na sve korisnike i posetioce našeg sajta.

Vaše korišćenje našeg sajta na bilo koji način, znači, da Vi, prihvatate i slažete se sa svim propisima i pravilima sadržanim u našim "Uslovima korišćenja".

Zabranjene stvari

Naš sajt možete koristiti isključivo i samo u na zakonit način. Naš sajt ne možete koristiti:

 • Na bilo koji način koji bi se smatrao kršenjem bilo kog lokalnog, nacionalnog ili internacionalnog zakona ili propisa.
 • Na bilo koji način koji je nezakonit ili lažan ili koji ima bilo kakav nezakonit i nedobronameran efekat.
 • U svrhu povređivanja bilo čega ili bilo koga.
 • U svrhu slanja, svesnog primanja, aplodovanja, daunlodovanja , korišćenja ili ponovnog korišćenja bilo kog materijala koji nije u skladu sa našim standardnim sadržajima.

Takođe ste saglasni :

 • Ne umnožavati, duplirati, kopirati ili prodavati bilo koji deo našeg sajta je u suprotnosti sa odredbama pravila korišćenja našeg sajta.
 • Nije za pristup bez ovlašćenja, ometati, oštetiti ili dovesti do prekida.
  • bilo koji deo našeg sajta;
  • oprema ili mreža na kojoj se nalazi naša mreža;
  • bilo koji softver koji se koristi u radu našeg sajta, ili
  • bilo koja oprema, mreža ili softver u vlasništvu ili se koristi od strane trećeg lica.

Suspenzija i prestanak

Odredićemo prema našem nahođenju, da li je došlo do kršenja ovih standarda kroz korišćenje našeg sajta.  Ukoliko utvrdimo narušavanje pravila korišćenja našeg sajta preduzećemo odgovarajuce mere u suzbijanju istih.

Nepoštovanje ovih standarda, tj. pravila za korišćenje našeg sajta, predstavlja materijalnu povredu  uslova korišćenja pod kojima Vam je dozvoljeno da koristite naš sajt, što za posledicu može dovesti do primene sledećih  mera ili nekih od njih :

 • Odmah, privremeno ili trajno oduzimanja prava na korišćenje našeg sajta.
 • Odmah, privremeno ili trajno uklanjanje Vašeg materijala postavljenog na našem sajtu.
 • Izdavanje upozorenja.
 • Pravni postupak protiv Vas za nadoknadu svih troškova na osnovu nadoknade štete ( uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne administrativne i sudske troškove ) koja proizilazi iz povrede.
 • Daljni pravni postupak protiv Vas.
 • Objavljivanje takve informacije organima za sprovođenje zakona, što je s razlogom i neophodno.

Isključujemo odgovornost za postupke preduzete kao odgovor na kršenje ove politike korišćenja našeg sajta. Odgovori opisani u ovom dokumentu nisu ograničeni, a možemo i svaki drugi postupak smatrati opravdano upotrebljivim.